Tag: tivi đen

20 điều bạn chưa biết về chiếc TV

Chiếc TV của Baird thoạt đầu trông như một chiếc ống nhòm, được cấu tạo với gỗ phế liệu, những chiếc mạch dẫn, dây, và niêm phong bằng sáp. Sáng chế của ông đã được cơ khí hoá một phần..