Tag: thiết bị viễn thông

Máy thu Node quang Infosat HGN-9244

Hãng sản xuất Infosat Model HGN-9244 Bước sóng • 1260 ~1620nm Kết nối • SC/APC • FC/APC Cổng RF F-Female Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ 40dB Xuất xứ Thái Lan Nguồn cấp (V) 35-90VAC

Máy thu node quang Infosat LAT-AG02

Hãng sản xuất Infosat Model LAT-AG02 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ 40dB Xuất xứ Thái Lan

Máy thu TERRA ODOO5P

Model ODOO5P Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) 220V

Máy thu Node quang trong nhà Winersat WOR-100

Hãng sản xuất Winersat Model WOR-100 Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF 25dBmV Xuất xứ —

Máy thu nút quang Prevail WR-8604DJ

Hãng sản xuất Prevail Model WR-8604DJ Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(150~265)V; AC(35~90)V

Máy thu nút quang Prevail WR-8602JL

Hãng sản xuất Prevail Model WR-8602JL Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) A: AC(150~265)V; B: AC(35~90)V

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1000E

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1000E Bước sóng • 1310nm Low Level BI-Direction Residential Node Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1100

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1100 Two Ways Indoor Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC200V±10%

Máy thu CATV quang ZHT FTTB2105R

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB2105R Series Outdoor AGC Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(130 ~ 265) Or AC(35 ~ 85)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH-100 MINI AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH-100 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) 12VDC

Máy thu CATV quang ZHT FTTB204R Reverse Return

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB204R Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC220V±10%V

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000S

Single fiber Bi directional Hãng sản xuất ZHT Model FTTH2000S Bước sóng • 1310nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000S RFOG

Single Fiber Bi-directional Hãng sản xuất ZHT Model FTTH2000S/RFOG Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000D

Hãng sản xuất ZHT Dual fiber Bi-directional Model FTTH2000D Bước sóng • 1310nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF Ports)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1095A/AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1095A/AGC Bước sóng • – Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1095/WF

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1095/WF Bước sóng • 1550nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1085/WD

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1085/WD Bước sóng • – Kết nối • LC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1000B

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1000B Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF Ports) 4 kV/Surge (RF Ports) 6 kV Nguồn

Máy thu CATV quang ZHT FTTB2105 Series AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB2105 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(130 ~ 265) Or AC(35 ~ 85)

Máy thu CATV quang ZHT FTTB210RT Series

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB210RT Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ —