Tag: Máy thu ZHT FTTH1022

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1021/FTTH1022

Hãng sản xuất ZHT Mini Optical Node Model FTTH1021/1022 Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ ZHT