Tag: Máy thu Optical Work Station

Máy thu Optical Work Station

Model Optical Work Station Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • – Mức điện bảo vệ RF 110 Tính năng khác ● Aluminum alloy die casting shell, the surface of spray paint imported hammer handle, good heat dissipation;