Tag: Máy thu CATV quang

TV LED siêu mỏng mới của LG giá khoảng 23 triệu đồng

Đi kèm với màn hình là một chân đế chữ nhật mổng, thiết kế đồng bộ với màn hình và có khả năng xoay về nhiều hướng khác nhau. Toàn bộ các cổng kết nối chính nằm trên TV đều

Máy thu Node quang Infosat HGN-9244

Hãng sản xuất Infosat Model HGN-9244 Bước sóng • 1260 ~1620nm Kết nối • SC/APC • FC/APC Cổng RF F-Female Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ 40dB Xuất xứ Thái Lan Nguồn cấp (V) 35-90VAC

Máy thu node quang Infosat LAT-AG02

Hãng sản xuất Infosat Model LAT-AG02 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ 40dB Xuất xứ Thái Lan

Máy thu TERRA ODOO5P

Model ODOO5P Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) 220V

Máy thu Node quang trong nhà Winersat WOR-100

Hãng sản xuất Winersat Model WOR-100 Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF 25dBmV Xuất xứ —

Máy thu nút quang Prevail WR-8604DJ

Hãng sản xuất Prevail Model WR-8604DJ Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(150~265)V; AC(35~90)V

Máy thu nút quang Prevail WR-8602JL

Hãng sản xuất Prevail Model WR-8602JL Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) A: AC(150~265)V; B: AC(35~90)V

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1000E

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1000E Bước sóng • 1310nm Low Level BI-Direction Residential Node Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1100

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1100 Two Ways Indoor Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC200V±10%

Máy thu CATV quang ZHT FTTB2105R

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB2105R Series Outdoor AGC Kết nối • SC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(130 ~ 265) Or AC(35 ~ 85)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH-100 MINI AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH-100 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra 75Ω Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) 12VDC

Máy thu CATV quang ZHT FTTB204R Reverse Return

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB204R Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC220V±10%V

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000S

Single fiber Bi directional Hãng sản xuất ZHT Model FTTH2000S Bước sóng • 1310nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000S RFOG

Single Fiber Bi-directional Hãng sản xuất ZHT Model FTTH2000S/RFOG Bước sóng • 1310nm • 1550nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH2000D

Hãng sản xuất ZHT Dual fiber Bi-directional Model FTTH2000D Bước sóng • 1310nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF Ports)

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1095A/AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1095A/AGC Bước sóng • – Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1095/WF

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1095/WF Bước sóng • 1550nm Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTH1085/WD

Hãng sản xuất ZHT Model FTTH1085/WD Bước sóng • – Kết nối • LC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD(RF) Port 2KV Xuất xứ —

Máy thu CATV quang ZHT FTTB1000B

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB1000B Kết nối • SC/APC Cổng RF F Female Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Mức điện bảo vệ RF ESD (RF Ports) 4 kV/Surge (RF Ports) 6 kV Nguồn

Máy thu CATV quang ZHT FTTB2105 Series AGC

Hãng sản xuất ZHT Model FTTB2105 Bước sóng • – Kết nối • SC/APC • FC/APC Trở kháng đầu ra — Độ tiêu hao phản xạ — Xuất xứ — Nguồn cấp (V) AC(130 ~ 265) Or AC(35 ~ 85)