Tag: LED Plus

TV LED siêu mỏng mới của LG giá khoảng 23 triệu đồng

Đi kèm với màn hình là một chân đế chữ nhật mổng, thiết kế đồng bộ với màn hình và có khả năng xoay về nhiều hướng khác nhau. Toàn bộ các cổng kết nối chính nằm trên TV đều