Tag: khôi phục cài đặt gốc smart tivi

Khôi phục cài đặt gốc Smart tivi TCL 2016

Vì sao nên khôi phục cài đặt gốc cho tivi? + Xoá tất cả các dữ liệu cá nhân, đưa tivi về tình trạng xuất xưởng để giúp tivi chạy nhẹ, mượt hơn và loại bớt các tính năng không