Tag: bộ chia 2 đầu

Bộ chia tín hiệu truyền hình Cáp 2TV

-Đầu ra:02 -Mức suy hao tín hiệu đầu ra:3,5db -Dải tần: 45~860MHz Giá bán : Liên Hệ