Tag: anten nghe fm

Xem truyền hình qua máy tính cần thiết bị gì?

Nếu chỉ xem truyền hình thông thường (truyền hình tương tự), bạn chỉ cần màn hình máy tính mà không cần đến CPU. Hình ảnh sẽ chất lượng hơn nếu bạn dùng anten riêng (không dùng chung..  Phòng làm việc