Tag: Anten làm bằng tôn

Anten Parabol Jonsa S120 1.2m

Hãng sản xuất JONSA Thông số chi tiết Chất liệu • Tôn Focus length(độ dài tiêu cự)(mm) 720 C-BAND Gain(dBi) 33 KU-BAND Gain 42 Góc phương vị(Azimuth) 0-360° Elevation(mặt chiếu) 17-90° Màu sắc • Trắng Mounting Type G/P/W Nhiệt độ

Anten Parapol Jonsa P2406 2.4m

Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất UNISAT Thông số chi tiết Chất liệu • Tôn Panel 6 Focus length(độ dài tiêu cự)(mm) 92 C-BAND Gain(dBi) 38 KU-BAND Gain 48 Góc phương vị(Azimuth) 0 – 360 Elevation(mặt