Tag: Anten JONSA

Anten Parabol Jonsa S0461C01 0.45m

Thông số chung Hãng sản xuất JONSA Thông số chi tiết Chất liệu • Thép Focus length(độ dài tiêu cự)(mm) 277 KU-BAND Gain 34 Góc phương vị(Azimuth) 0-360° Elevation(mặt chiếu) 20-75° Màu sắc • – • Trắng Mounting Type G/P/W

Anten Parabol Jonsa S120 1.2m

Hãng sản xuất JONSA Thông số chi tiết Chất liệu • Tôn Focus length(độ dài tiêu cự)(mm) 720 C-BAND Gain(dBi) 33 KU-BAND Gain 42 Góc phương vị(Azimuth) 0-360° Elevation(mặt chiếu) 17-90° Màu sắc • Trắng Mounting Type G/P/W Nhiệt độ