Khôi phục cài đặt gốc Smart tivi TCL 2016

Vì sao nên khôi phục cài đặt gốc cho tivi?

+ Xoá tất cả các dữ liệu cá nhân, đưa tivi về tình trạng xuất xưởng để giúp tivi chạy nhẹ, mượt hơn và loại bớt các tính năng không cần thiết.

+ Khắc phục được một số lỗi trong quá trình sử dụng tivi.

Cách khôi phục cài đặt gốc trên Smart tivi TCL?

Bước 1. Nhấn nút lên của remote 3 lần —> chọn Thiết lập —> chọn Hệ thống —> chọn Khôi phục T. lập nhà máy.

Nhấn nút lên 3 lần

Chọn Thiết lập

chọn Khôi phục T. lập nhà máy

Bước 2. Chọn Khôi phục M.định —> Nhập mật mã (mật mã mặc định của tivi là 0000) —> chọn Ok —> Chọn Xác nhận —> Tivi sẽ tiến hành khởi động lại.

Chọn Khôi phục M.định

Nhập mật mã và nhấn OK

Chọn Xác nhận

Lưu ý:

+ Không tắt tivi hay rút điện trong lúc đang khôi phục cài đặt, có thể dẫn đến đơ máy.

+ Sau khi tivi khôi phục mặc định và khởi động lại, bạn bắt đầu thực hiện các thao tác thiết lập: mạng, dò kênh, cài đặt…. theo các bước hướng dẫn trên tivi.